Herstelplan 2021

Het Burgemeester Boeremapark is na 85 jaar hard toe aan onderhoud. De gemeente Groningen heeft in goede samenwerking met de Stichting Burgemeester Boeremapark een herstelplan gemaakt voor park. In oktober 2021 wordt gestart met uitvoering. In een tijdsbestek van ongeveer een jaar zullen diverse werkzaamheden worden uitgevoerd.

Voor het herstelplan zijn de nodige vooronderzoeken gedaan. Zo is onderzoek gedaan naar het bomen en heesterbestand, de ecologie, de waterkwaliteit, het slib en de historie van het park. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het rapport Revitalisering Burgemeester Boeremapark, dat in 2012 met studenten van Van Hall Larenstein is gemaakt.

Vanaf half oktober worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. De werkzaamheden worden gefaseerd door meerdere aannemers uitgevoerd en zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Tijdens de uitvoering kan er overlast ontstaan. Daarvoor wordt begrip gevraagd.

De volgende werkzaamheden staan kort samengevat op het programma:

 • Het baggeren van de vijver en de waterpartij in het hertenkamp, het vervangen van de beschoeiingen en het ophogen en draineren van de dierenweide.
 • Het uitdunnen van wilde en sierbraam, omdat deze vele struiken overwoekeren.
 • Snoeiwerkzaamheden op verschillende plekken en aanplanten van bollen en knollen.
 • Renovatie van de voetgangersbrug.
 • Het renoveren van één visvlonder en verwijderen van de twee andere visvlonders, overeenkomstig de peiling die eerder dit jaar werd uitgevoerd door de stichting.
 • De aanleg van een hemelwater-overstort vanuit de Lokveenweg, die de doorstroming van de vijver verder zal verbeteren. En verder renovatie van de gemetselde entrees en de  Boeremabank en nieuwe aanplant of herplant van bosplantsoen en sierheesters.
Klik op de kaart voor een grote weergave

Planning

Najaar 2021

 • Baggeren van de vijver en waterpartij hertenkamp gereed
 • Vervangen beschoeiingen grote vijver en hertenkamp in uitvoering
 • Aanbrengen natuurvriendelijke oevers op een aantal plekken
 • Aanpak dierweide: ophogen en aanbrengen drainage
 • Verwijderen en vervangen vlonder in uitvoering
 • Aanpak voetgangersbrug
 • Verwijderen ongewenste opslag (of beplanting) gereed
 • Inzaaien gras
 • Snoeien overige beplanting gereed
 • Aanbrengen bosplantsoen en sierheesters

Voorjaar en zomer 2022

 • Aanleg regenwater-afvoer vanaf de Lokveenweg in uitvoering

Najaar 2022

 • Herstel van de voetpaden en stenen plekken aan het water, de Boeremabank en de toegang van de Lokveenweg en de Onnerweg
 • Verbetering plantvakken
 • Planten bollen en knollen
 • Aanbrengen heesters aan weerszijden aan het pad Lokveenweg

Klik op de afbeelding voor het fotoalbum van de herstelwerkzaamheden