Doel en werkwijze

De stichting heeft officieel de volgende doelstellingen:

1. Het Burgemeester Boeremapark onder de hoede nemen als bron van waarde voor omwonenden en gebruikers. Tevens als stuwende kracht invulling geven aan de openbare functie die het park vervult,  zodat de huidige en toekomstige generaties er blijvend van kunnen genieten.

2. De culturele, educatieve en recreatieve functie van het Burgemeester Boeremapark bevorderen,  zonder daarbij de monumentale waarde van het park en de leefbaarheid van de omwonenden uit het oog te verliezen.

3. In de ruimste zin van het woord de belangen behartigen van bewoners en andere gebruikers,  op het gebied van leef- en verblijfomstandigheden, in het Burgemeester Boeremapark en zijn omgeving.

4. De flora & fauna in stand houden en bevorderen en de waterkwaliteit van de vijver verbeteren,  leidend tot herstel van het ecologisch evenwicht in het Burgemeester Boeremapark.

5. Verantwoord en optimaal beheer en gebruik van het openbaar groen bevorderen,  met name bezien in het licht van de monumentale waarde van het Burgemeester Boeremapark.

De Stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door:

1. Zich op de hoogte te stellen van meningen en ideeën die bij bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden  leven betreffende de (verblijf) omstandigheden in het Burgemeester Boeremapark,  teneinde die bij haar activiteiten zoveel mogelijk te laten meewegen.

2. De ontwikkelingen en voornemens van groenonderhoud, bestemmingsplannen, werkzaamheden van openbare orde,  ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en wijkbeheer in het Burgemeester Boeremapark en zijn omgeving  actief te volgen, om in de besluitvorming van invloed te zijn.

3. Bewustwording en gedrag bij Gemeente, omwonenden en andere gebruikers van het openbaar groen en water in  het Boeremapark te stimuleren, gericht op het bevorderen van bovenstaande doelstellingen.

4. Beïnvloeden van bestuurlijke besluitvorming t.a.v. ontwikkelingen en voornemens met betrekking tot het Burgemeester Boeremapark.

5. Actief communiceren over de doelstellingen, voornemens en voortgang van activiteiten van de stichting.

6. Het verwerven van (geldelijke) middelen om de doelstellingen te verwezenlijken.

7. Alle wettige middelen aan te wenden welke voor het verwerkelijken van het gestelde doel nuttig of nodig geacht wordt.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.