Historie

Haren ontwikkelde zich in de periode 1910-1935 onder  de bezielende leiding van burgemeester Boerema van bescheiden dorp tot villadorp. De burgemeester
had ambitie en wilde Haren uit laten groeien tot  vestigingsplaats van de beter gesitueerde forenzen uit de stad Groningen en Ommelanden.
In de dertiger jaren heerste er door de crisis een enorme werkloosheid, ook in de gemeente Haren. De gemeente besloot in 1933 in het kader van de werkverschaffing een
vijver te graven en een park aan te leggen in het drassige Lokveen. Van nature liep veel water naar dit gebied en door de slechte bodemgesteldheid was het toch
ongeschikt om te bebouwen. Het karwei werd geklaard door noeste arbeid van werklozen met scheppen en kruiwagens.

Boeremapark Haren 1935
De vijver kreeg een bergingsfunctie en ving het overtollig regenwater uit de omgeving op. Rond de vijver, in de vorm van een eend, werd een park aangelegd met
recreatieve mogelijkheden. En zo werd het nuttige met het aangename verenigd.
Het park heeft een oppervlakte van 4,2 hectare. Het ontwerp in Engelse landschapsstijl kwam van de Dienst Gemeentewerken en doet sterk denken aan de ontwerpen van de beroemde Nederlandse tuin- en landschaps architect Leonard Springer (1855 – 1940). Het
beplantingsplan voorzag in een gevarieerde mengeling van boom- en heestersoorten.

Boeremapark omstreeks 1948 copyright

Toen het werk in 1935  werd voltooid overleed de geliefde burgemeester  van Haren. Als eerbetoon kreeg het park zijn naam:  Burgemeester Boeremapark. Betrokken burgers schonken dieren aan het park, zodat zelfs een klein  hertenkamp kon worden ingericht. Dat was een attractie  voor kinderen, die de herten en pauwen brood kwamen
brengen. In de winter was de vijver een ijsbaan met een  hoog Anton Pieck-gehalte.
Bijna tachtig jaar na de aanleg heeft het park een mooi  bestand volgroeide bomen, een fraaie verzameling  rododendrons en nog steeds een hertenkampje. Jong en oud genieten er dagelijks van.