Geslaagde Natuurwerkdag 2021

Zaterdag 6 november, een dag na starthandeling voor de herstelwerkzaamheden in het park, konden vrijwilligers eindelijk weer de handen uit de mouwen steken in het Boeremapark. Het was de landelijke Natuurwerkdag, een dag waarop veel in actie komen voor natuur en landschap. Het werd een zeer geslaagde dag.

Na twee jaar gedwongen stilstand vanwege Corona konden we eindelijk weer naar hartenlust aan de slag in het park. En dat was hard nodig. De bramen hadden twee jaar vrij spel gehad en begonnen de sierstruiken weer te overwoekeren.

De Natuurwerkdag startte natuurlijk als vanouds met koffie en cake bij de Burgemeester Boeremabank en de verdeling van de klussen. Na de koffie werd er door jong en oud flink aangepakt. In krap drie uur tijd werd er weer berg werk verzet, maar was er ook gelegenheid voor een gesprek.

Deze keer werden we begeleid en aangestuurd door de vakmannen van Krinkels groenbeheer. Krinkels voert momenteel de groenwerkzaamheden uit van het herstelplan. Een stukje van die werkzaamheden werd zaterdag door de vrijwilligers aangepakt. De woekerende bramen werden uit de Rododendrons gehaald en er werd opschot van vleugelnoot gesnoeid. Ook de knotwilgen in het hertenkamp werden gesnoeid. Van het snoeihout werden takkenrillen gemaakt in de plantstrook bij het hertenkamp. Takkenrillen bieden ruimte aan het schuilen en broeden van insecten, zoogdieren en vogels en zijn goed voor de biodiversiteit.

De hoeveelheid zwerfvuil viel gelukkig weer mee. Er werden maar drie vuilniszaken zwerfvuil verzameld. Gelukkig ruimen veel betrokken gebruikers van het park de rommel op die anderen achteloos laten slingeren. De vele hondenpoep op het gras en in de struiken is wel een dingetje. Dit werd begrijpelijk als hinderlijk en vies ervaren door de vrijwilligers. Het park is natuurlijk ook aantrekkelijk voor hondenbezitters, maar het is jammer dat een aantal zich niets aantrekt van de opruimplicht. Verder werden de  stallen in het hertenkamp uitgemest,  op diverse plekken de brandnetels gemaaid en  werd er blad geharkt.

Rond de klok van één uur was het gedaan met de werkzaamheden en werden we getrakteerd op een kop lekkere bospaddenstoelensoep met belegde broodjes en kroketten. De catering werd deze dag weer uitstekend verzorgd door Astoria.

De Natuurwerkdag 2021 was als vanouds weer zeer geslaagd dankzij de grote inzet van alle vrijwilligers, van jong tot oud, en de goede samenwerking tussen de Stichting Burgemeester Boeremapark, de gemeente, Krinkels groenbeheer en Landschapsbeheer Groningen.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Herstelplan Boeremapark officieel van start

Met een machinale greep uit een baggerschuit gaven wethouder Philip Broeksma en Cor Harms van de Stichting Burgemeester Boeremapark vrijdagmiddag 5 november het officiële startsein voor het groot onderhoud aan het Boeremapark.

De firma Ippel Dredging uit Koudum gaat de komende weken de grote vijver en de waterpartij in het hertenkamp uitbaggeren. Dit duurt naar verwachting tot medio december. Daarna wordt de beschoeiing vervangen. Tegelijkertijd pakt de firma Krinkels het groenherstel aan. Er zal eerst veel worden gesnoeid, maar daarna wordt er nieuw aangeplant. Elders op onze website of de website van de gemeente vindt u meer informatie over de herstelwerkzaamheden.

Geplaatst in herstelplan, Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen

We kunnen weer ………… Natuurwerkdag 2021!

Op zaterdag 6 november wordt door heel Nederland weer de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het groen georganiseerd: de Natuurwerkdag! Vrijwilligers geven het landschap en de groene leefomgeving dan een onderhoudsbeurt.  Het Burgemeester Boeremapark in Haren is één van de vele locaties  in Nederland waar vrijwilligers de handen uit de mouwen zullen steken. Duizenden deelnemers leven zich deze dag uit in bos, park, boomgaard of bij vennetjes om onze leefomgeving mooier te maken.

Met de Natuurwerkdag 2019 hebben we voor het laatst met vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken in het Boeremapark. Sindsdien is er uiteindelijk door Corona-beperkingen 2 jaar lang geen actie geweest. En dat is nu goed te zien in het park. Gelukkig kunnen we op zaterdag 6 november weer los tijdens de Natuurwerkdag 2021.

Het Boeremapark staat aan de vooravond van de uitvoering van een groot herstelplan. Tijdens deze editie van de Natuurwerkdag gaan we daarom onder leiding van professionals van groenaannemer Krinkels een aantal werkzaamheden uit het herstelplan oppakken. Het gaat met name om het maken van takkenrillen om de biodiversiteit te vergroten. Takkenrillen vormen een goede schuil- en nestelgelegenheid voor diverse diersoorten. Maar ook zal er weer zwerfvuil en de wildgroei aan bramen worden opgeruimd. Verder worden de stallen in het hertenkamp uitgemest. Kortom er is ook deze Natuurwerkdag weer genoeg te doen in het Boeremapark. Maar het is niet alleen werken. De dag is vooral ook leuk en goed voor de onderlinge contacten tussen buurtgenoten.

De Natuurwerkdag in het Boeremapark start traditiegetrouw om 10.00 uur bij de burgemeester Boeremabank met een kop koffie en verdeling van de klussen. Rond 13.00 uur zal het werk zijn gedaan en wordt er afgesloten met een lekker kop soep en broodjes.

Meedoen? In verband met de catering en gereedschappen deelname graag aanmelden via boeremapark@gmail.com of via de website van de Natuurwerkdag.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen

Dit najaar: start groot onderhoud Boeremapark

Het Burgemeester Boeremapark is hard toe aan onderhoud. Het afgelopen jaar heeft de gemeente in goede samenwerking met de Stichting Burgemeester Boeremapark een herstelplan gemaakt voor park. In oktober wordt gestart met uitvoering. In een tijdsbestek van ongeveer een jaar zullen diverse werkzaamheden worden uitgevoerd.

Voor het herstelplan zijn de nodige onderzoeken gedaan en zijn adviezen gevraagd. Zo is onderzoek gedaan naar het bomen en heesterbestand, de ecologie, de waterkwaliteit, het slib en de historie van het park. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het rapport Revitalisering Burgemeester Boeremapark, dat in 2012 met studenten van Van Hall Larenstein is gemaakt.

Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden aanbesteed en vanaf half oktober worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. De werkzaamheden worden gefaseerd door meerdere aannemers uitgevoerd en zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Tijdens de uitvoering kan er overlast ontstaan door bijvoorbeeld geluid, voertuigen, gedeeltelijke afsluiting, enzovoorts. Daarvoor wordt begrip gevraagd.

De volgende werkzaamheden staan kort samengevat op het programma:

 • Het baggeren van de vijver en de waterpartij in het hertenkamp, het vervangen van de beschoeiingen en het ophogen en draineren van de dierenweide.
 • Het uitdunnen van wilde en sierbraam, omdat deze vele struiken overwoekeren.
 • Snoeiwerkzaamheden op verschillende plekken en aanplanten van bollen en knollen.
 • Renovatie van de voetgangersbrug.
 • Het renoveren van één visvlonder en verwijderen van de twee andere visvlonders, overeenkomstig de peiling die eerder dit jaar werd uitgevoerd door de stichting.
 • De aanleg van een hemelwater-overstort vanuit de Lokveenweg, die de doorstroming van de vijver verder zal verbeteren. En verder renovatie van de gemetselde entrees en de  Boeremabank en nieuwe aanplant of herplant van bosplantsoen en sierheesters.
Klik op de kaart voor een grote weergave

Planning

Najaar 2021

 • Baggeren van de vijver en waterpartij hertenkamp
 • Vervangen beschoeiingen grote vijver en hertenkamp
 • Aanbrengen natuurvriendelijke oevers op een aantal plekken
 • Aanpak dierweide: ophogen en aanbrengen drainage
 • Verwijderen en vervangen vlonder
 • Aanpak voetgangersbrug
 • Verwijderen ongewenste opslag (of beplanting)
 • Inzaaien gras
 • Snoeien overige beplanting
 • Aanbrengen bosplantsoen en sierheesters

Voorjaar en zomer 2022

 • Aanleg regenwater-afvoer vanaf de Lokveenweg

Najaar 2022

 • Herstel van de voetpaden en stenen plekken aan het water, de Boeremabank en de toegang van de Lokveenweg en de Onnerweg
 • Verbetering plantvakken
 • Planten bollen en knollen
 • Aanbrengen heesters aan weerszijden aan het pad Lokveenweg

Al met al een ambitieus herstelplan waar we als stichting erg blij mee zijn.

Geplaatst in Uncategorized, Van het bestuur | Tags: , , | 1 reactie

Tai Chi en beweeglessen 2021 beëindigd

Met de intrede van de herfst zijn de wekelijkse Tai Chi en beweeglessen beëindigd. Op vrijdag 1 oktober werd de laatste Tai Chi les afgesloten met een nazit onder het genot van koffie en zelfgebakken lekkernijen. De hele zomer lang konden Harenaren 3 keer per week in het Boeremapark genieten van de gratis Tai Chi lessen onder leiding van David M. Knibbe. Velen hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze unieke mogelijkheid. Elke les weer waren er veel deelnemers en niet alleen uit Haren. De lessen trokken ook deelnemers uit Groningen, Paterswolde, Hoogezand en zelfs Assen. De lessen werden dit jaar mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Groningen en donaties van de deelnemers.

De gratis beweeglessen in het park onder leiding van Linda van As van Medisch Centrum Zuid werden sinds 24 augustus gegeven op de dinsdagen.  

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen