10 jaar Stichting Burgemeester Boeremapark

Vandaag bestaat de Stichting Burgemeester Boeremapark officieel 10 jaar. Op 19 november 2010 werd namelijk de oprichtingsakte door de toenmalige initiatiefnemers ondertekend bij de notaris. De stichting werd niet zomaar opgericht. Daar was al het nodige aan vooraf gegaan.

Aanleiding was de toenemende ergernis bij omwonenden en gebruikers over het verval van het park door ‘extensief onderhoud’ en de toenemende overlast van een groep jongeren. Toen de toenmalig wethouder Toxopeus eind 2008 ook nog met het idee kwam om een jeugdhonk in het Boeremapark te realiseren was de maat vol. Tijdens een drukbezochte en roerige bijeenkomst van de gemeente in het Postillion hotel werd door buurtbewoners goed duidelijk gemaakt hoe zij hierover dachten. Deze bijeenkomst was voor een groep buurtbewoners de katalysator om in actie te komen en zich te ontfermen over het park. Dat gebeurde in eerste instantie als de ‘belangengroep Boeremapark’, maar leidde in 2010 uiteindelijk tot de oprichting van de Stichting Burgemeester Boeremapark.

In die 10 jaar is er ontzettend veel gebeurd, dankzij grote inzet van heel veel vrijwilligers en bijdragen van donateurs, sponsoren en bedrijven. In de beginperiode is veel tijd gestoken in het op poten zetten van de organisatie en het leggen van contacten met de gemeente. Maar vanaf het eerste begin werden er meteen activiteiten opgepakt en is een netwerk opgebouwd met mensen die het park een warm hart toedragen. Zo werd al snel twee keer per jaar de handen uit de mouwen gestoken met diverse groenklussen. Inmiddels staan NL Doet in het voorjaar en de Natuurwerkdagen in het najaar steevast op de jaarkalender van de stichting. Tijdens deze actiedagen wordt veel aan groenonderhoud gedaan. Daarbij werden met name in de beginperiode ook aanzienlijke  hoeveelheden zwerfvuil uit het park verwijderd. We hebben gezien dat dit werkt, want tegenwoordig is er beduidend minder zwerfvuil dan in de beginperiode. Natuurlijk wordt er nog steeds afval achteloos op de grond gegooid, maar dan zijn er steeds wel betrokken omwonenden en bezoekers die het in de afvalbakken gooien.

Ook culturele en sportieve activiteiten kwamen de afgelopen 10 jaar ruim aan bod. In 2012 werd de Dag van het Park georganiseerd met optredens van diverse muziekgroepen en een speurtocht voor kinderen. Inmiddels zijn ook de jaarlijkse ‘Chrismas Carols in het park’ eind december een goed gewaardeerde traditie geworden. In 2016 bestond het park 80 jaar. Dit jubileumjaar werd gevierd met een groot aantal activiteiten voor jong en oud. In het jubileumjaar werd ook in samenwerking met de Harense Historische Kring Old Go een speciale editie uitgebracht over 80 jaar Boeremapark. Het jaar werd afgesloten met onthulling van de grote zwerfkei met daarop een plaquette met het gedicht ‘Parkfontein’ van Saskia de Boer.

De activiteiten in relatie tot het hertenkamp zijn een verhaal op zich. Het hertenkamp was een vaste en zeer gewaardeerde waarde in het park sinds de opening in 1936. Medewerkers van de gemeente verzorgden jarenlang  trouw de herten. Daar dreigde in 2012 een einde aan te komen als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente. Uiteindelijk werd wel bezuinigd op de personele inzet, maar bleef het hertenkamp voor het park behouden door een samenwerking tussen de stichting, zorgboerderij De Mikkelhorst en de gemeente. Sindsdien worden de herten verzorgd door een vast groep enthousiaste vrijwilligers van de stichting en De Mikkelhorst.  

2020 is in de geschiedenis van de stichting een wel heel bijzonder jaar geworden. Er stonden voor dit jaar meerdere activiteiten op de agenda: paaseieren zoeken, NL Doet, een midzomerconcert, de Natuurwerkdag en natuurlijk de Christmas Carols in december. Al deze activiteiten moesten vanwege Corona helaas worden afgelast. Toch bracht Corona ook nog iets goed. Het park werd dit jaar duidelijk intensiever bezocht en werd voor thuisblijvers een gewaardeerde plek voor een dagelijks ommetje of sportieve activiteiten. Een groot succes waren de drukbezochte Tai Chi lessen tijdens de zomer. Deze werden door stichting georganiseerd en mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Stichting Fondsenbeheer Welzijn Haren, de Stichting Dorpsfonds Haren, de gemeente Groningen en de stichting zelf.

We hopen dat er volgend jaar weer meer ruimte komt om activiteiten te organiseren. In elk geval hopen we samen met de gemeente een flinke slag te maken in het groot onderhoud van het park. Hierover zijn we al veel langer in gesprek met de gemeente, waarbij met name de vervanging van de beschoeiing met hoge prioriteit op de agenda staat.

De afgelopen 10 jaar is er ontzettend veel tot stand gebracht. Dat was alleen mogelijk met de inzet van vele vrijwilligers, donateurs, instanties en bedrijven. Wij bedanken iedereen die hieraan op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd en hopen ook de komende jaren op jullie inzet te mogen rekenen. Het Burgemeester Boeremapark verdient als ‘bron van waarde voor omwonenden en gebruikers’ onze gezamenlijke inzet!

Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Daarom zijn beelden van de afgelopen 10 jaar verzameld in het digitale fotoalbum. Klik hiervoor op deze link: ‘10 jaar Stichting Burgemeester Boeremapark’.

Geplaatst in Van het bestuur | Tags: | Een reactie plaatsen

Tai Chi stopt vanwege nieuwe Coronamaatregelen!

De Stichting Burgemeester Boeremapark heeft vanavond naar aanleiding van de aangescherpte Coronamaatregelen helaas moeten besluiten de Tai Chi lessen in het Boeremapark voortijdig te beëindigen. Dit besluit werd mede ingegeven door het feit dat veel deelnemers behoren tot de kwetsbare groep.

De gratis Tai Chi lessen waren vanaf de start een groot succes en voorzagen in een onverwacht grote behoefte in Corona-tijd. Afgelopen zomer maakte een grote groep mensen dankbaar gebruik van deze mogelijkheid. Op 11 september werd nog bericht dat de lessen konden worden verlengd tot en met 12 oktober. Dat moet nu helaas 6 lessen voor de beoogde einddatum stoppen, omdat vanaf 29 september voor buitenruimtes een maximale groepsgrootte van 40 mensen geldt. Bovendien behoren veel deelnemers tot de kwetsbare groep. Ook dat gegeven maakt het, gezien de snelle toename van het aantal besmettingen, niet langer verantwoord deze activiteit voort te zetten. De Stichting zet zich in om dit event volgend jaar opnieuw te organiseren en heeft dit idee ingebracht voor De Groene Parel. U kunt dit idee steunen via deze link.

Geplaatst in Events | 1 reactie

Tai Chi verlengd t/m 12 oktober!

Dankzij een extra bijdrage van het Wijkteam Haren gemeente Groningen kunnen de gratis Tai Chi lessen in het Boeremapark worden verlengd tot en met 12 oktober. Daarmee komt een wens van veel trouwe deelnemers in vervulling.

De gratis Tai Chi lessen in het Boeremapark zijn een groot succes. Een grote groep mensen maakt al sinds juni 3 keer week dankbaar gebruik van deze zomeractiviteit. De Tai Chi lessen werden mogelijk gemaakt door bijdragen van de Stichting Fondsenbeheer Welzijn Haren, de Stichting Dorpsfonds Haren, de gemeente Groningen en de Stichting Burgemeester Boeremapark. Met de extra bijdrage van het Wijkteam Haren kan deze activiteit worden verlengd tot en met 12 oktober.

Geplaatst in Events | Een reactie plaatsen

Ganzen verfraaien het gazon

Ieder jaar wordt rond half juli het gazon in het Boeremapark in Haren prachtig diep paars gekleurd met grote velden van een klein bloemetje, Brunel geheten of ook wel Bijenkorfje genoemd omdat zij daar op lijkt. Dit gebeurt alleen  omdat in die tijd een grote groep Canadese ganzen in het park aanwezig is om te ruien.

Hoe zit dat dan ? Ganzen zijn grazers, maar ze eten niet alles wat het gazon voortbrengt. Planten vinden het niet leuk om gegeten te worden en veel soorten produceren zogenaamde afweerstoffen, waardoor ze vies smaken en soms dodelijk zijn voor planteneters. Brunel is ook zo’n plantje. Ganzen leren al heel vroeg dat dit plantje vies smaakt. Op filmpjes heb ik heel mooi gezien dat kuikens van enkele dagen oud heel zorgvuldig alleen grassprietjes rondom Brunel weg pikten, maar het plantje zelf lieten staan. Als grote groepen ganzen hetzelfde doen krijgt Brunel steeds meer ruimte om zich heen en kan zich uitbreiden.

Jan Hulscher – foto Sjitske Benniks

Geplaatst in Flora | Een reactie plaatsen

Burgemeester op bezoek in het Burgemeester Boeremapark

Vanochtend bracht de burgemeester Koen Schuiling een bezoek aan het Burgemeester Boeremapark. Het bezoek aan het park was onderdeel van een ochtendprogramma in Haren, dat in het teken stond van de verbondenheid tussen landschap en geschiedenis, de ontwikkeling van het landschap en de cultuur-historische elementen en het
belang van groen voor de inwoners van Haren. Tijdens het bezoek werd de burgemeester door vrijwilligers bijgepraat over de historie van het park, de activiteiten van de stichting en de herstelplannen die momenteel samen met de gemeente worden voorbereid.

 

Geplaatst in Events | Tags: , , | Een reactie plaatsen